De organisatie

Stichting de TRA wordt geleid door 4 bestuursleden en het kamp wordt gedraaid door onze vrijwilligers.

Het bestuur

Didi Otten         - voorzitter           Patrick Crutsen    - penningmeester
Miriam Knot   - secretaris           Linda van Tol        - ouder/kind coördinator

Gedragscode / Beleidsnota

Wij werken binnen onze stichting met veel vrijwilligers. Het bestuur van Stichting De Tra vindt het daarom van wezenlijk belang om met de vrijwilligers aandacht te hebben voor het thema ‘Veiligheid - Ongewenst gedrag’. Om duidelijkheid te geven over het standpunt van het bestuur en de stappen die wij hierin zetten, heeft het bestuur een beleidsnota opgesteld. Deze is op te vragen bij het bestuur. De vrijwilligers zijn ieder jaar in het bezit van een geldige VOG (voor aanvang het kamp) en laten we een gedragscode ondertekenen.

Vertrouwenscontactpersoon:

We hebben als Stichting De Tra een vertrouwenscontactpersoon:

Linda van Tol - lindavantol@stichtingdetra.nl

Uitleg vertrouwenscontactpersoon (VCP): Zij biedt alleen de eerste opvang en heeft een kortdurend contact. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. De VCP binnen een organisatie is beschikbaar voor zowel slachtoffer als beschuldigde. 

Onze doelstelling

Stichting De Tra biedt een zomerkamp aan met theatrale inslag voor kinderen, tieners en jongeren.

De Tra is een stichting die gelooft dat alle kinderen op vakantie moeten kunnen gaan en hanteert dankzij subsidiegevers lagere prijzen die afhankelijk zijn van de inkomens van de ouders of verzorgers.

Op kamp met De TRA

Stichting De Tra organiseert vakantiekampen voor kinderen en tieners in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

Sinds 2020 draaien we weer een apart kinderkamp en een tienerkamp.

Stichting De Tra is een stichting die gelooft dat alle kinderen op vakantie moeten kunnen gaan en hanteert daarom verschillende prijzen die inkomens afhankelijk zijn.

Het kamp heeft een theatrale inslag, waarbij er bijvoorbeeld gedurende het kamp een zijverhaal wordt uitgewerkt met behulp van acteurs en toneelspel. Dit zorgt voor een spannend en interactief verhaal, waarbij de kinderen, tieners en jongeren zelf ook een rol spelen. Overdag hebben we een hele grote verzameling spellen en activiteiten die we doen (zoals strandbezoek, douane spel en vele andere spellen).