Naam ouder/verzorger: * *
E-mail ouder/verzorger: * *
telefoon nummer ouder/verzorger: * *
Voor- en Achternaam kind: * *
Adres (straat + huisnr) * *
Postcode / Woonplaats * *
Geboortedatum: * *
Jongen / Meisje: * *
evt opmerkingen
Zorgverzekeringspas

Maximale bestandsgrootte (Mb): 2

Maximaal aantal bestanden: 1

Dit formulier is alleen voor het inschrijven van kinderen die nog op de lagere school zitten en op kinderkamp willen. Voor tienerkamp aanmeldingen zie knop hiernaast. Graag 1 formulier per kind invullen.