Naam ouder/verzorger:  
E-mail ouder/verzorger:  
telefoon nummer ouder/verzorger:  
Voor- en Achternaam kind:  
Adres (straat + huisnr)  
Postcode / Woonplaats  
Geboortedatum:  
Jongen / Meisje:  
evt opmerkingen  
Zorgverzekeringspas  
  

Dit formulier is alleen voor het inschrijven van kinderen die nog op de lagere school zitten en op kinderkamp willen. Voor tienerkamp aanmeldingen zie knop hiernaast. Graag 1 formulier per kind invullen.