Naam ouder/verzorger  
E-mail ouder/verzorger  
telefoon nummer ouder/verzorger  
Naam kind  
Achternaam kind  
leeftijd kind  
evt opmerkingen  

Dit formulier is alleen voor het inschrijven van kinderen die nog op de lagere school zitten en op kinderkamp willen. Voor tienerkamp aanmeldingen zie knop hiernaast.

Graag 1 formulier per kind invullen.