gallery/twitter logo

De kosten/bijdrage

 

Je hebt vast al gelezen dat je inschrijving na de betaling pas definitief wordt.

De bijdrage voor het kamp bevat alle kosten waaronder: bus en bootreis, huur van de fietsen en natuurlijk het eten en onderdak.

 

We kunnen de bijdrage laag houden dankzij de subsidie van diverse stichtingen die ons initiatief subsidiëren. De eigen bijdrage die overblijft hebben we afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders/verzorgers waardoor we zoveel mogelijk kinderen mee kunnen laten gaan

 

We hanteren de volgende richtlijn voor de bijdrage per kind:

 

Maand inkomen tot 1.500 euro   : 90 euro voor 1 week

Maand inkomen  >  1.500 euro   : 140 euro voor 1 week

 

Na aanmelden krijg je een factuur voor deze bedragen van onze penningmeester. De kampbijdrage ontvangen we daarna graag binnen 3 weken op ons rekeningnummer: NL58ABNA0407136258 ten name van Stichting De Tra onder vermelding van de namen van je kind(eren).

 

Heb je vragen over de betaling, dan kun je altijd met de penningmeester mailen. Uitgangspunt is dat we binnen de Tra altijd een oplossing vinden. Betalingsregelingen zijn mogelijk en worden vertrouwelijk behandeld.