Naam ouder/verzorger  
E-mail ouder/verzorger  
telefoon nummer ouder/verzorger  
Naam kind  
Achternaam kind  
leeftijd kind  
evt opmerkingen  
  

Dit formulier alleen gebruiken voor het aanmelden van tieners die op de middelbare school zitten. Aanmeldingen voor kinderkamp via knop hiernaast.

Graag 1 formulier per kind.