De Tra leiding
gallery/leidingteam
Het Tra bestuur
Onze doelstelling

Stichting De Tra biedt een zomerkamp aan met theatrale inslag voor kinderen, tieners en jongeren.

De Tra is een stichting die gelooft dat alle kinderen op vakantie moeten kunnen gaan en hanteert dankzij subsidiegevers lagere prijzen die afhankelijk zijn van de inkomens van de ouders of verzorgers.

 

Op kamp met De TRA

Stichting De Tra organiseert vakantiekampen voor kinderen en tieners in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

De kampen zijn in 2019 tegelijk en op dezelfde locatie. In 2020 zullen er twee kampen komen.

 

Stichting De Tra is een stichting die gelooft dat alle kinderen op vakantie moeten kunnen gaan en hanteert daarom verschillende prijzen die inkomens afhankelijk zijn.

 

Het kamp heeft een theatrale inslag waarbij er bijvoorbeeld gedurende het kamp een zijverhaal wordt uitgewerkt met behulp van acteurs en toneelspel. Dit zorgt voor een spannend en interactief verhaal waarbij de kinderen, tieners en jongeren zelf ook een rol spelen. Overdag hebben we een heel grote verzameling spellen en activiteiten die we doen (zoals strandbezoek, douane spel en vele andere spellen).

Stichting de TRA wordt geleid door 5 bestuursleden
Het kamp wordt gedraaid door onze vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit:
Didi Otten          - voorzitter
Fokke Venema  - penningmeester
Johan Steen       - secretaris
Willeke Steen    - bestuurslid
Linda van Tol     - ouder/kind coördinator

Een aantal van onze subsidie gevers staan hieronder:

gallery/kfh staand rgb_groot
gallery/em logo